,,Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích."
Bojuj za to, čemu věříš.